Tô giấy 750ml

Thông tin về sản phẩm

Tên sản phẩm: Tô giấy 750ml

Dung tích: 750ml

Chất liệu: Giấy PO tinh khiết
Màu sắc: Trắng sữa

Kích thước: 2 loại
Miệng 15mm x đáy 128mm x cao 60mm
Miệng 125mm x đáy 95mm x cao 8,5mm

Bao bì: đóng túi PE, thùng carton 5 lớp