1. Các Chính Sách Sản Phẩm; Sử Dụng Tài Khoản Nguyên Phong

Việc bạn sử dụng tài khoản Nguyên Phong phải tuân thủ các chính sách sản phẩm của chúng tôi tại https://togiay.vn/chinh-sach-bao-mat/. Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động có liên quan đến tài khoản Nguyên Phong của mình, bao gồm cả mọi hình thức sử dụng mật khẩu của tài khoản cũng như mọi nội dung gửi đến Nguyên Phong thông qua tài khoản của bạn.

2. Gửi Nội Dung; Quyền Truy Cập Của Google Vào Các URL Mà Bạn Gửi; Tính Năng Tùy Chọn

Bạn có thể gửi nội dung đến Nguyên Phong bằng nhiều cách khác nhau. Bạn đồng ý gửi nội dung theo cách tuân thủ mọi hướng dẫn hoặc thông số kỹ thuật do Nguyên Phong cung cấp. Bạn không được cung cấp bất kỳ dữ liệu nào theo cách vi phạm luật hiện hành hoặc bất kỳ chính sách bảo mật nào áp dụng. Trừ khi có sự cho phép trước bằng văn bản của Google, bạn không được (và sẽ không hỗ trợ hay cố ý cho phép bất kỳ bên thứ ba nào) chuyển đến Nguyên Phong những thông tin có thể sử dụng hay nhận dạng là thông tin nhận dạng cá nhân. Nếu nội dung mà bạn gửi chứa URL hay nội dung tương tự, thì bạn cấp cho Nguyên Phong quyền truy cập, danh mục, lưu vào bộ nhớ cache hay thu thập thông tin URL và nội dung được cung cấp qua (các) URL đó hay bất kỳ phần nào trong đó. Chẳng hạn như Nguyên Phong có thể sử dụng một chương trình phần mềm tự động hóa để truy xuất và phân tích các trang web liên kết với (các) URL đó. Một số tính năng của Nguyên Phong có thể là các tính năng tùy chọn. Nếu muốn sử dụng những tính năng như vậy, thì bạn phải đồng ý với các điều khoản dành riêng cho những tính năng đó. Chẳng hạn như nếu bạn sử dụng Nguyên Phong có liên quan đến các sản phẩm quảng cáo của Nguyên Phong, thì bạn cũng đồng ý với mọi điều khoản áp dụng cho các sản phẩm quảng cáo đó.

3. Nội Dung Của Bên Thứ Ba

Nếu bạn vận hành một dịch vụ cho phép các bên thứ ba cung cấp nội dung cho Nguyên Phong, thì dịch vụ của bạn phải thông báo rõ ràng với những bên thứ ba đó rằng nội dung của họ sẽ được cung cấp cho Nguyên Phong và có thể cung cấp cho công chúng. Ngoài ra, nếu ứng dụng hoặc trang web của bạn cho phép các bên thứ ba cung cấp nội dung cho Nguyên Phong, thì ứng dụng hay trang web đó phải sử dụng một trong các phương thức xác thực người dùng đã nêu rõ trong tài liệu do Nguyên Phong cung cấp dành riêng cho mục đích như vậy.

4. Nhãn Hiệu Của Bạn

Bằng cách sử dụng Nguyên Phong, bạn cho phép Nguyên Phong sử dụng mọi nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu trưng đăng ký độc quyền, tên miền và bất kỳ nguồn hay yếu tố nhận dạng doanh nghiệp nào khác có liên quan đến việc Nguyên Phong được phép sử dụng nội dung mà bạn gửi qua Nguyên Phong.