Chuyên mục: Ly giấy

Ly giấy và ly nhựa? Nên lựa chọn sản phẩm nào?

Sử dụng tô nhựa hay tô giấy

Ly giấy và ly nhựa? Nên lựa chọn sản phẩm nào? Trước khi ly giấy ra đời, ly nhựa đã có một thời gian được ưa dùng phổ biến. Thế nhưng thời gian gần đây, ly giấy dường như đã chiếm được vị trí của ly nhựa và có mặt ở khắp nơi trong cuộc […]